środa, 6 września 2017

Budżet Obywatelski 2018!


Budżet Obywatelski jest inicjatywą, w ramach której mieszkańcy Katowic współdecydują o wydatkach publicznych na kolejny rok – zgłaszają do budżetu propozycje zadań, dbają o promocję swoich pomysłów i w drodze głosowania wybierają te, które zostaną zrealizowane. Aby przedstawić własny projekt lub zagłosować, wystarczy mieć ukończone 16 lat i być zameldowanym (na stałe lub czasowo) w Katowicach.
Mając na względzie rozwój Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, czytelnicy złożyli do Budżetu Obywatelskiego 2 wnioski o zasięgu ogólnomiejskim i aż 31 wniosków lokalnych. Projekty te dotyczą głównie uzupełnienia księgozbioru nowościami wydawniczymi i audiobookami. Mieszkańcy wnioskowali także o fundusze na modernizację Biblioteki oraz przystosowanie do potrzeb korzystających z niej czytelników. Nie zabrakło również projektów związanych z organizacją spotkań autorskich oraz szeroko rozumianej promocji czytelnictwa w Katowicach (Projekt Czytaj dla Odmiany).

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach już w 2017 roku otrzymała, dzięki zaangażowaniu czytelników w głosowanie Budżetu Obywatelskiego, ponad 430 tys. złotych. Kwota ta jest przeznaczona przede wszystkim na zakup nowych książek i audiobooków, ale również na nowoczesny sprzęt multimedialny (tablice interaktywne, komputery dla czytelników, konsole) oraz doposażenie kącików dla dzieci.


Zapraszamy do głosowania od 11.09.2017 r.- 24.09.2017 r.

Głosowanie przy wsparciu pracowników Urzędu Miasta Katowice w bibliotece:
22.09.2017 r - 10.00-18.00 (piątek)
23 i 24.09.2017 r. - 10.00-16.00 (sobota, niedziela)

1 komentarz: