sobota, 25 marca 2017

Żołnierze wyklęci - nasi bohaterowie.

23 marca odbyło się spotkanie młodzieży z Zasadniczej Szkoły Handlowej z Mariuszem Soleckim - utalentowanym polonistą, autorem książek o tematyce wojennej, pedagogiem zajmującym się oprócz nauczania także krytyką literacką i pisaniem reportaży (m.in. do czasopisma "Rzeczpospolita").
Pan Mariusz szczególnie interesuje się tematyką Żołnierzy Wyklętych, którym poświęca najwięcej miejsca w swoich pracach naukowych.

Nauczyciel najpierw pokrótce wyjaśnił sam termin "Żołnierze Wyklęci" i przedstawił sylwetki najbardziej znanych osób z tak zwanego powojennego podziemia antykomunistycznego. Żołnierze stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczyli walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce.

W atrakcyjny sposób - za pomocą muzyki, filmów i slajdów - zaciekawił naszych gości ważnym dla naszej historii tematem.Żołnierze Wyklęci są wciąż widoczni w obecnej kulturze masowej - chociażby za pomocą koszulek z nadrukami, a także poprzez organizowane na ich część imprezy - np. biegi i maratony - "Tropem Wilczym".USTAWA
z dnia 3 lutego 2011 r.
o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” - bohaterom antykomunistycznego
podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo
do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa
polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji
i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu - stanowi się, co następuje:

Art. 1.
Dzień 1 marca ustanawia się Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.


Art. 2.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest świętem państwowym.Pan Mariusz opowiedział także o Żołnierzach Wyklętych w szeroko pojętej sztuce i literaturze, a także o propagandzie ZSRR i próbach ośmieszenia naszych narodowych bohaterów.


Symbole i wartości Żołnierzy Wyklętych


 Nigdy nie powinniśmy zapominać o roli jaką żołnierze spełnili dla obecnych pokoleń!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz