poniedziałek, 30 marca 2015

9 kwietnia 2015 r.


Mariusz Solecki-nauczyciel języka polskiego, żywo zainteresowany historią najnowszą, autor Słownika egzemplarycznego 44 środków artystycznego wyrazu
e-booków  Wojna zwykłych ludzi, Piłka nożna i poezja oraz kilkudziesięciu artykułów literaturoznawczych.

"Książka Soleckiego zajmuje się historią zakłamywania
 i historią odkłamywania naszych dziejów przez literaturę (...)"
Bohdan Urbankowski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz